Aby powrócić do strony głównej
kliknij Tu!!!

Polityka prywatności www.domkiwicie.com

1. Informacje o danych osobowych Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony jest PHU CAPRI Waldemar Pałka, firma zarejestrowana jest przy ul. Świętego Wojciecha 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie numerem NIP 9111033705. Strona www.domkiwicie.com zajmuje się wynajmem pokoi, domków i apartamentów, w tym przyjmowaniem zamówień na powyższe.

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych Administrator danych osobowych wyznaczył wewnętrznego inspektora danych osobowych z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: capri123@wp.pl lub telefonicznie tel. +48 606-255-611 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Istnieje także możliwość kontaktu listownego, a adresem właściwym do korespondencji jest adres: PHU CAPRI Waldemar Pałka 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Świętego Wojciecha 1.

3. Rodzaj zbieranych danych, sposób oraz okres ich przetwarzania.

3.1. Dane dotyczące realizacji zamówień Dane które zbieramy to imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu. Są to dane niezbędne do zrealizowania rezerwacji . Dodatkowo w przypadku wysyłania faktury pocztą tradycyjną, dostarczanych listem poleconym lub przesyłką kurierską pobieramy adres korespondencyjny. W takiej sytuacji dane te są przekazywane odpowiednio firmie pocztowej lub firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy. Przechowujemy te dane do czasu wygaśnięcia umowy ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych oraz rozliczeniowych w sytuacjach w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Dane zbierane przez zewnętrznych partnerów Ponad to korzystamy z danych dostarczanych przez Google Analiytics oraz przez Facebook w celach statystycznych, są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe.

3.3. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych Podstawowym zabezpieczeniem podczas przesyłania danych osobowych jest proroków SSL szyfrujący połączenie urządzenia końcowego gości z naszym serwerem. Poza zakresem i przypadkami opisanymi w pkt. 3.1. dostęp do gromadzonych danych jest ograniczony tylko i wyłącznie do osób będących pracownikami Administratora lub osób odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowaniem www.domkiwicie.com. Dostęp do baz danych zabezpieczony jest dodatkowo specjalnymi panelami oraz hasłami, ograniczającymi dostęp dla osób niepowołanych.

4. Polityka dotycząca plików cookies Pliki cookies to małe pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu końcowym w pamięci użytkowanej przeglądarki. Pliki cookies można samodzielnie kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki. Istnieje możliwość ustawienia ich akceptacji, blokady lub usunięcia dotychczas zapisanych plików cookies. Zablokowanie plików cookies może spowodować niepoprawne wyświetlanie się strony, co może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie zakupu biletów. Pliki cookies wykorzystujemy do prezentacji treści na stronie, oraz do celów statystycznych.

5. Prawo edycji danych, dostępu do nich lub sprzeciwu Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i uzupełnienia, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Szczegółowy zakres przysługujących powyżej praw opublikowany został w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wszelkie zgłoszenia dotyczące chęci skorzystania z powyższych praw, należy kierować do powołanego przez Administratora wewnętrznego inspektora danych osobowych, którego dane kontaktowe podane zostały w pkt. 2 niniejszej polityki prywatności.

6. Wyrażenie zgody na politykę prywatności Korzystanie z witryny Administratora oznacza zgodę na wszystkie niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie ma zgody z którymkolwiek zapisem tejże polityki, należy nie korzystać z witryny i nie przesyłać tym samym żadnych informacji osobistych.

7. Postanowienia końcowe W przypadku kontroli ze strony aparatu GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.